Redacció de continguts

Escric articles sobre política, esports i l’actualitat en general. També en puc escriure per encàrrec.